Dotacje

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2016 ROKU.

Ogłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka:

Oferta złożona przez UKS Lider:

Upowszechnianie jeździectwa oraz szkolenia doskonalące dzieci i młodzież w jeździe konnej

Na kwotę: 31000 zł
Przyznano: 10 000 zł

PROGRAM „KLUB”

Ogłoszona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Oferta złożona przez UKS Lider:
Dofinansowanie do sekcji lekkoatletycznej oraz jeździeckiej

Na kwotę: 15000zł
Przyznano: 15000zł