Uchwały

  • Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego pn. LIDER odbytego w dniu 29.01.2016 o godzinie 16.00 – pobierz
  • Posiedzenie zarządu 08.02.2016 protokół – pobierz
  • Posiedzenie zarządu 27.02.2016 protokół – pobierz
  • Posiedzenie zarządu 16.06.2016 protokół – pobierz