Składki członkowskie

Aktualne składki

Stawka składki członka zwyczajnego, zgodnie z uchwałą zarządu z dnia: 16.06.2016 wynosi obecnie 0 zł

Aktualne stawki dla członków uczestników (obowiązują od dnia 01.01.2020):

sekcja badmintona:                                                                                                                                                                80zł/miesiąc

sekcja piłkarska:                                                                                                                                                                    90zł/miesiąc

sekcja wspinaczkowa:

75zł – 1 trening w tygodniu

150zł – 2 treningi w tygodniu

150zł – zawodnicy

(25zł – opłata jednorazowa)

sekcja lekkoatletyczna:                                                                                                                                                                70zł/miesiąc (65zł/miesiąc – 1 trening w tygodniu)

sekcja biegowa dorośli:                                                                                                                                                            45zł/ miesiąc

Składki obowiązują każdego członka klubu i są naliczane niezależnie od obecności zawodnika na treningach.  Zniżka na drugie dziecko 10% wartości składki.     Na wniosek opiekuna prawnego dziecka Zarząd Klubu może składkę członkowską znieść lub zmniejszyć .   Z składki członkowskiej należnej w danej sekcji zwolnieni są aktualni lub zeszłoroczni medaliści Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.    Składka wakacyjna 10zł / miesiąc

Płatność przelewem do 10 dnia miesiąca za który obowiązuje

MBank:   88114020040000320278105926

Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy Lider

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka lub osoby za którą dokonywana jest płatność, miesiąc za który dokonywana jest płatność (lub inny tytuł) oraz sekcję.