Zarząd

Tomasz Piąstka
Prezes
Adam Czerwiński
Wiceprezes
Teresa Zabłocka-Mierczak
Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Dorota Woźniak
Przewodniczący
Katarzyna Biernat
Członek
Sylwia Wróbel
Członek

Kadencja zarządu 4 lata, kończy się: 2020-01-29